Inovativní chemie - Catrin

Inovativní chemie

Alexander Dömling
ERA Chair
E-mail alexander.domling@upol.cz
Profilová stránka

Vznik výzkumné skupiny Inovativní chemie podpořil grant udělený v rámci výzvy Horizon Europe ERA Chairs. V průběhu pěti let bude CATRIN realizovat unikátní projekt s názvem ACCELERATOR, jehož cílem je propojit světově uznávaného vědce a inovátora Alexandra Dömlinga jako ERA Chair a všechny tři divize CATRIN do jedinečného vědeckého ekosystému.

Skupina Inovativní chemie se zaměřuje na vývoj rychlé, efektivní a částečně automatizované technologické platformy syntézy vhodné pro optimalizaci vlastností sloučenin (polo)automatizovaným, miniaturizovaným a zrychleným způsobem s pomocí inhouse vyvinutých generativních algoritmů umělé inteligence. Technologická platforma s názvem AMADEUS bude aplikována na otázky výzkumu a vývoje v medicínské chemii, vývoji nanomateriálů i látek pro ochranu rostlin či biostimulantů. Zásadní výzva tohoto výzkumu vyplývá z rovnice automatizace + miniaturizace = akcelerace, která je úspěšně aplikována v mnoha technologiích a oblastech výzkumu. Miniaturizace spolu s automatizací zvýší průchodnost a tok „velkých dat“ za účelem snížení nákladů, energie a odpadu. Automatizace a miniaturizace tak značně přispívají k cílům udržitelného rozvoje stanoveným Organizací spojených národů a závazkům Zelené dohody o Evropě a dramaticky sníží ekologickou stopu budoucí chemie.

Novinky