Rostlinná genetika a inženýrství - Catrin

Rostlinná genetika a inženýrství

Véronique Bergougnoux-Fojtík, Ph.D.
Vedoucí skupiny
Telefon +420 585 634 731
E-mail veronique.bergougnoux@upol.cz
Profilová stránka

Tolerance vůči nepříznivým růstovým podmínkám a zvýšení výnosu tvoří dva nejdůležitější cíle moderního zemědělství. Obilniny, ze kterých se vyrábí potraviny, krmivo nebo například biopaliva, představují nejrozšířenější skupinu pěstovaných plodin po celém světě. Výzkum skupiny se zaměřuje na ječmen a vylepšování jeho vlastností skrze transformaci rostlin a za použití velmi specifické a efektivní metody CRISPR-Cas9 vedenou RNA. Využíváme tři možné přístupy. Zaprvé je to screening krajových odrůd a dědičných druhů ječmene rostoucích v nepříznivých podmínkách a následná aplikace poznatků na odrůdy používané v současném zemědělství. Zadruhé je možné zkoumat a charakterizovat v ječmeni geny, které u jiných druhů hrají roli v toleranci vůči stresu nebo zvyšování výnosu. Ty mohou být potom potlačeny, pokud spouštějí náchylnost vůči stresu, nebo naopak zapnuty, pokud způsobují vůči stresu rezistenci. Zatřetí studujeme vývoj kořenového systému ječmene. Ač skryté, jsou kořeny nesmírně důležité. Zajišťují zakotvení v půdě a převážně absorpci vody a živin potřebných pro růst a vývoj rostliny. Teoretické porozumění utváření kořenového systému pomůže k vývoji nových odrůd ječmene s takzvanými superkořeny schopnými efektivněji využít přirozené zdroje z půdy.

Novinky