CATRIN a Bar-Ilan Institute mají dohodu o spolupráci - Catrin

CATRIN a Bar-Ilan Institute mají dohodu o spolupráci

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v pondělí v Izraeli zástupci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého a Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA) při Bar-Ilanově univerzitě. Obě strany v dokumentu deklarují zájem pokračovat ve společných výzkumných aktivitách a sdílení poznatků s cílem přispět k rozvoji výzkumu zejména v oblasti materiálových věd a nanotechnologií.

„Nanomateriálový institut Bar-Ilanovy univerzity je přední výzkumný ústav v oblasti nanotechnologií v Izraeli a v mnoha oborech patří ke světové špičce. Vzájemné spolupráce, která již přinesla konkrétní výsledek v podobě přípravy společného projektu, si velmi považujeme a jsem rád, že jsme ji memorandem formálně potvrdili,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Podle něj BINA propojuje vědce z oblasti technických věd, věd o živé přírodě, fyziky, chemie a informatiky. Laboratoře institutu patří k nejmodernějším na světě a nabízejí nejvyšší standardy vědeckého výkonu. Přístrojového vybavení zahrnuje zařízení pro mikroskopii nabitých částic, povrchovou analýzu a nanotechnologickou výrobu.

„Kdo je moudrý člověk? Ten, který se učí od ostatních. Výzkum je dlouhá cesta a my jsme šťastní, že na ní můžeme CATRIN přivítat. Společně můžeme bádat a přinášet nové poznatky vědy v oblastech zajímavých pro lidstvo a přispívat ke zlepšování společnosti, v níž žijeme,” prohlásil ředitel BINA Dror Fixler.

Vědci z CATRIN-RCPTM se věnují chemickému a materiálovému výzkumu, zejména nanotechnologiím a jejich aplikacím v energetice, katalýze, biomedicíně či při ochraně životního prostředí. Výzkum zahrnuje širokou škálu nízkodimenzionálních uhlíkových materiálů, 2D nanostruktur, kvantových teček a materiálů na bázi kovů s jedinečnými magnetickými, optickými, elektrickými nebo biologickými vlastnostmi.

„Nedávno jsme EU s kolegy z Bar-Ilan Institute a firmou ItelCond požádali o podporu společného projektu zaměřeného na využití našich grafenových derivátů v elektronických součástkách, superkondenzátorech. Spolupráce s partnery nám umožní přiblížit náš základní výzkum skutečným aplikacím,“ doplnil vedoucí CATRIN-RCPTM Michal Otyepka.

Cílem dohody je posílit vazby mezi oběma stranami, usnadnit výměnu vědeckých a technických poznatků a posílit vědecký a technický rozvoj obou institucí v oblasti materiálových věd a nanotechnologií. Memorandum se uzavírá na pět let, následně může být prodlouženo.

Autor
Martina Šaradínová
12. října 2021