Memorandum má přispět k rozvoji bioekonomiky - Catrin

Memorandum má přispět k rozvoji bioekonomiky

Memorandum o partnerství k podpoře rozvoje bioekonomiky prostřednictvím perspektivních technologií podepsali počátkem února zástupci Platformy pro bioekonomiku České republiky a českého zastoupení Evropské biotechnologické federace (EFB), které působí v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Další spolupráci hodlají partneři rozvíjet pod záštitou Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN.

„Naším cílem je zintenzivnit spolupráci a přispět k aplikaci nových technologií významných pro společenský a ekonomický rozvoj České republiky. Prosazujeme postupný přechod k obnovitelným přírodním zdrojům včetně bioenergetiky založené na nefosilních palivech. Chceme se zasazovat o udržitelný rozvoj v rámci všech oblastí života, o zlepšování životního prostředí a věnovat se i ochraně zdraví obyvatelstva a zajištění dostatku potravin,“ přiblížil hlavní cíle memoranda jeden z jeho signatářů, viceprezident EFB a ředitel CRH Ivo Frébort.

Podle předsedy  Platfotmy pro bioekonomiku ČR Miroslava Hájka navázané partnerství posílí společné úsilí při podpoře cílů bioekonomiky. „Zároveň podpoří koordinaci odborných týmů a informovanost odborníků i široké veřejnosti o aktivitách souvisejících s bioekonomikou. Partnerství s mezinárodními institucemi navíc potvrzuje začlenění České republiky mezi státy, které mají jasnou vizi v potenciálu obnovitelných biologických zdrojů  v budoucím vývoji společnosti,“ potvrdil Hájek.

Uvedených cílů hodlají partneři dosáhnout pomocí celé řady vzdělávacích i odborných aktivit. Zásadní roli budou hrát zejména poznatky o nových biotechnologiích. Jejich možné aplikace se stanou součástí odborné diskuze a dalších navazujících aktivit. „Budeme rovněž vyhledávat a informovat o příkladech dobré praxe, podporovat mobilitu studentů i expertů a aktivně se účastnit vzdělávacích akcí, workshopů, konferencí a setkání se zástupci z praxe. Cílem je zvýšit společenské povědomí zejména o přínosu biotechnologií pro rozvoj bioekonomiky,“ uvedla zástupkyně českého zastoupení EFB i Platfotmy pro bioekonomiku ČR Michalea Holecová.

Vytyčené cíle memoranda jsou podle zúčastněných stran v souladu s plánem Evropské unie Green Deal a globální Klimatické dohody.

Autor
Martina Šaradínová
18. února 2021