Zájemci se mohou registrovat na online konferenci EFB2021 - Catrin

Zájemci se mohou registrovat na online konferenci EFB2021

Do online prostředí se uchýlí letošní největší odborná konference Evropské biotechnologické federace (EFB). Od 10. do 14. května se uskuteční pod názvem EFB2021 za účasti významných osobností vědy a výzkumu, komerční sféry i veřejných institucí. Zájemci se mohou registrovat do 21. března.

„Vzhledem k pandemii covid-19 se ani letos nemůže konat tradiční Evropský biotechnologický kongres, který byl původně plánován na rok 2020 v Maastrichtu, ale uskuteční se až v květnu příštího roku. Proto jsme se letos rozhodli pro online konferenci, která bude i příležitostí představit jednotlivé divize Evropské biotechnologické federace vzniklé na základě nedávné reorganizace. Každé z nich bude patřit jedna z programových sekcí včetně plenárních přednášek, součástí konference bude i posterová sekce,“ uvedl viceprezident EFB a ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Ivo Frébort.

Evropská biotechnologická federace, nezisková organizace sdružující národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce, má v současné době sedm divizí. Patří k nim i nově vytvořená divize s názvem Rostliny, zemědělství a potraviny, kterou řídí Ivo Frébort. Garantem programové sekce konference věnované právě této divizi je její místopředseda Sebastian Wendeborn. Ten se významně podílel i na tvorbě vědeckého programu konference Green for Good V: Plant Biotechnology, která se v Olomouci konala v roce 2019.

Úvodní plenární přednášku s názvem Potraviny pro budoucnost (Feeding for future) pronese Trish Malarkey z nizozemské společnosti DSM. Stejně jako její vystoupení se i navazující přednášky sekce zaměří na problematiku udržitelné produkce potravin a na strategii Evropské unie Farm to Fork. „Přednášející budou na tato témata pohlížet z pozice vědy, přenosu do praxe i legislativy,“ doplnila Michaela Holecová, která vede českou kancelář EFB a je jedním ze čtyř členů organizačního výboru konference.

V následujících dnech bude na programu například také sekce věnovaná progresivnímu tématu bioekonomiky, kde bude mimo jiné představen nový časopis Bioeconomy Journal, který stejně jako New Biotechnology patří do portfolia časopisů vydávaných EFB.

Podrobné informace o konferenci jsou dostupné na https://www.efbiotechnology.org/efb2021, kde je také možné se registrovat. Konference je příležitostí i pro mladé vědce a začínající biotechnology, kteří mohou svoji práci představit formou krátkých flash posterů.

Autor
Martina Šaradínová
3. března 2021