CATRIN – CRH - Catrin

CATRIN – CRH

CATRIN – CRH je vědecké centrum, v němž se výzkumníci věnují výzkumu rostlin a vývoji rostlinných biotechnologií. Od roku 2020 je součástí vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci – Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN). Navazuje na zkušenosti a výsledky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, které bylo vybudováno v letech 2010 až 2013.

Jednou z velkých výzev, na něž zdejší vědci zaměřují svoji pozornost, je zmírnění dopadů klimatických změn a odvrácení hrozící potravinové krize pomocí udržitelného zemědělství. Pomocí moderních metod molekulární biologie a genetického inženýrství proto hledají cesty pro šlechtění zemědělských plodin nejen s vyššími výnosy, ale také větší odolností vůči suchu, výkyvům počasí, chorobám a škůdcům nebo vyšším obsahem zdraví prospěšných látek. Výzkumníci CATRIN – CRH se věnují vylepšování vlastností především u ječmene, který může sloužit i jako inkubátor pro vznik sloučenin s léčebným potenciálem.

Úspěšnost tradičních i moderních metod šlechtění hospodářsky významných plodin vědci posuzují pomocí klasických výnosových parametrů, testováním odolnosti vůči vlivům prostředí (fenotypování, biotesty), ale i pomocí metod chemické analýzy. Hodnocení kvality rostlinné produkce může být zaměřeno na hlavní nutriční složky – množství a kvalita bílkovin, sacharidů a tuků – i na obsah bioaktivních složek, které mají pozitivní účinek na lidské zdraví. Výzkumníci CATRIN – CRH společně s partnery z Výzkumného ústavu rostlinné výroby využívají moderní metody chemické analýzy k selekci genetického materiálu (zelenin, aromatických a léčivých rostlin) vhodného pro další šlechtění. Využívají se k tomu genetické zdroje rostlin uložené v genové bance ČR.

Vedoucí CATRIN – CRH

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
Telefon +420 585 634 922
E-mail ivo.frebort@upol.cz
Profilová stránka

Kontakt

CATRIN – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Šlechtitelů 241/27
783 71, Olomouc – Holice

+420 585 634 979
crh@upol.cz