Článek v New Biotechnology je nejcitovanější prací - Catrin

Článek v New Biotechnology je nejcitovanější prací

Velmi příznivou zprávu obdrželi v těchto dnech z redakce časopisu New Biotechnology autoři článku Phytohormones and polyamines regulate plant stress responses by altering GABA pathway. Díky velkému zájmu odborné veřejnosti se stala publikace nejcitovanější prací posledních dvou let v tomto oficiálním časopise Evropské biotechnologické federace.

„Váš článek byl od svého vydání citován 49krát a stažen v 3969 případech. Znamená to, že je nejcitovanějším článkem posledních dvou let,“ sdělil autorskému týmu editor časopisu.

Podle autorů z oddělení chemické biologie a genetiky se jedná o přehledový článek popisující možná propojení mezi účinkem fytohormonů a polyaminů v regulaci odpovědi rostlin na stres skrze modulaci metabolismu kyseliny γ-aminomáselné (GABA).

„Máme z této zprávy obrovskou radost, zvláště když článek, zřejmě kvůli své originalitě, narážel na prvotní nezájem ze strany renomovaných časopisů,“ řekla korespondenční autorka článku Nuria De Diego.


Autor
Martina Šaradínová
28. prosince 2020