Padlo dogma spjaté s rostlinnými hormony - Catrin

Padlo dogma spjaté s rostlinnými hormony

Poznatky o mechanismu působení rostlinných hormonů významně změnil výzkum, na němž se podíleli vědci působící v CATRIN spolu s kolegy z Univerzity Palackého a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí. Pomocí fluorescenčně značeného cytokininu prokázali, že receptory těchto rostlinných hormonů, které jsou nezbytné pro spuštění molekulárně-biologických pochodů v rostlině, se nacházejí také na povrchu buněk. Zjistili také, za  jakých okolností  se  tak  děje  a  jakými  drahami  se  receptory pohybují z nitra buňky na její povrch a naopak. Padlo tak letité dogma o tom, že tyto receptory je třeba hledat jen v nitru buněk. Cytokininy patří mezi klíčové hormony, které jsou zcela nezbytné pro růst a vývoj rostlin, a jejich adaptaci na nepříznivé environmentální podmínky. Bližší  pochopení  jejich regulační  úlohy může pomoci mimo jiné při vývoji růstových regulátorů odvozených od těchto hormonů a technologií využitelných v udržitelném zemědělství.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17949-0


Autor
Martina Šaradínová
31. března 2021